Zastoupení ve vedení veřejných firem

  Infografiky

   

  Chcete čísla? Tady je máte

  V debatách kolem rovnosti pohlaví a rovných příležitostí se velmi často objevuje požadavek na „nějaká čísla“. Nechceme pocity a dojmy, chceme čísla, říkají diskutující z řad zákonodárců i dalších influencerů. První velké číslo můžeme nabídnout hned. Poměr žen a mužů v řídících pozicích veřejných firem vychází velmi nepříznivě pro ženy 16 % : 84 %.

   

  - V hodnocení genderové rovnosti se Česká republika neustále propadá, hlavním důvodem je nízké zastoupení žen v rozhodovacích funkcích.

  - Trend akceleruje aktivní politika jiných států versus nečinnost nebo odmítání na straně České republiky.

  - Nejméně žen v rozhodujících pozicích ve firmách pracuje v České republice ve veřejných společnostech vlastněných státem, kraji a městy.

  - Negativní trend se ve srovnání s privátními typy společností za poslední desetiletí nadále prohlubuje.

   

  Členění podle vlastníka – státní firmy jsou ženám uzavřené nejvíc

  Stát (index 0,10) vychází z porovnání s firmami ve vlastnictví krajů (index 0,23), měst (index 0,15) a obcí (index 0,17) ve vztahu k ženám nejhůř.

   

   

  České ženy jsou tlačeny do neřešitelné situace. Mají individuálně řešit problém, který má systémové příčiny. I když mají výborné vzdělání, kvalifikaci a touhu budovat kariéru, po založení rodiny se ocitnou ve velmi komplikované situaci. V lepším případě situaci musí řešit kompromisem, například částečným úvazkem, který již znamená brzdu v kariéře. Na každou ženu je pohlíženo jako na potenciální matku, a tak důsledky diskriminace na pracovním trhu dopadají i na bezdětné ženy. Neřešitelná situace vede častěji než ve vyspělých evropských zemích k rezignaci na budování kariéry, nebo dokonce k rezignaci na uplatnění na pracovním trhu vůbec.

  Stát, jako předkladatel regulací, by měl prosazované hodnoty sám reprezentovat. Praxe je však v tomto případě opačná. Státní firmy mají nejnižší zastoupení žen v dozorčích radách i představenstvech. Veřejné firmy obecně mají nižší zastoupení než firmy soukromé. V dozorčích radách akciových společností v ČR je v průměru 36,7 % žen (27 tisíc firem/2015). V dozorčích radách společností s ručením omezeným je 21,4 % žen (414 tisíc firem/2015).

   

  Analýza dat zastoupení žen a mužů ve statutárních orgánech firem

   

  - České firmy kótované na pražské burze buď nemají ve statutárních orgánech ženy žádné, nebo maximálně jednu ženu.
  Průměrně tvoří ženy 5 % členů/členek dozorčích rad (3 ženy oproti 66 mužům) a 13 % členů/členek představenstev (6 žen oproti 52 mužům) těchto firem.

  - V žádné z těchto firem nepředsedá dozorčí radě žena a pouze v jedné firmě předsedá žena představenstvu.

  - Jen necelá čtvrtina firem (3 ze 13) má ve své dozorčí radě ženu. V žádné dozorčí radě ani představenstvu nesedí více než 1 žena.

  - Jen těsně více než polovina firem (7 ze 13) má alespoň 1 ženu buď v dozorčí radě, nebo představenstvu. Ze 127 pozic v těchto 26 orgánech je 9 zastáváno ženami (7 %) a 118 muži (93 %).

   

   

   

   

   

   

  Mezinárodní srovnání

   

  Takto vypadá situace českých firem kótovaných na pražské burze v mezinárodním srovnání na datech shromážděných Evropskou komisí. Toto jednoduché mezinárodní srovnání přebíráme z webu Evropské komise zabývající se touto problematikou.

   

   

   

  Podíly žen v představenstvech

   

  Následující infografika prezentuje pro jednotlivé skupiny firem podíl firem podle podílu žen v jejich představenstvech. Můžeme vyčíst, že zhruba 90 % státních firem a jen 30 % krajských firem má v dozorčích radách mezi 0 a 10 % žen.

   

   

   

  Podíly žen v dozorčích radách