Zastoupení ve vedení veřejných firem

    O projektu

    Česká republika se v mezinárodním porovnání genderové rovnosti za poslední roky neustále propadá. V roce 2014 jsme obsadili v Global Gender Gap reportu Světového ekonomického fóra až 96. místo. V přístupu ke kvalitnímu vzdělávání jsme se umístili v absolutní špičce. Velmi nízké zastoupení žen v rozhodovacích funkcích v politice i byznysu nás však celkově řadí právě na 96 místo mezi rozvojové země.

    Prvním krokem ke zlepšení stavu je znalost situace, tedy znalost konkrétních počtů zastoupení žen a mužů ve vedení různých typů firem. Stát, jako předkladatel regulací, by měl prosazované hodnoty sám reprezentovat. Proto si myslíme, že prioritně je třeba věnovat pozornost firmám veřejným, tj. firmám státním, krajským a městským. V rámci projektu Diverzita 2013 – Bereme ženy na palubu jsme spolu s partnery Byznys pro společnost z.s. a Národohospodářský ústav AV ČR zpracovali analýzu veřejných firem.

    Cílem webové aplikace Genderová mapa je sebraná data přehledně vizualizovat. Míru zastoupení žen v dozorčí radě a představenstvu firmy je vyčíslena tzv. gender indexem. Hodnota 0 znamená, že v ani jednom z řídících orgánů není ani jedna žena. Hodnota 1 znamená, že všechny pozice v obou orgánech zastávají ženy. Situace v orgánech konkrétní firmy je přehledně vizualizována grafickou škálou. V režimu Podle vlastníka jsou firmy zobrazené podle jejich statutární adresy. V režimu Podle lokality jsou vidět regionální rozdíly. Data jsou aktualizovaná jednou za měsíc z veřejného rejstříku justice.cz.